(Ukazovací) Básničky

Brouk
Leze leze brouk, (Lezeme po kolenou)
vítr do něj fouk. (foukneme)
Otáčí se dokola, (otáčíme se na zadečku dokola)
zavolejte doktora,
převalil se brouk. ( potom se převalíme na záda a klepeme nohama a rukama)

Vrána letí, (překřižte ruce a zaklesněte do sebe palce, ostatními prsty pohybujeme)
nemá dětí.
My jich máme jako smetí.
My je máme, neprodáme, (odmítavě zakroutíme hlavou)
protože je rádi máme. (pohoupáme, dáme pusinku, obejmeme)

Běžela myška

Běžela myška
okolo bříška. (kroužíme ukazováčkem kolem bříška)
Běžela, běžela, (zrychlujeme kroužení a zmenšujeme kroužky)
šup do pupíčka! (ukazováček zapadne do pupíčka)

Sedmikráska
Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává. (dřepneme si, spojíme ruce před sebou, zvedáme se do stoje)
Načeše si obočí,
na motýlky mává. (střídavě pravou a levou rukou před obličejem jako češeme obočí)
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne. (stojíme, spojené ruce před sebou, klesáme do dřepu)
Ke spánku se ukládá
do postýlky chladné. (spojené ruce dáváme k pravé a levé tváři jako když spinkáme)

Křeček
Milý strýčku, tečka.
Posílám ti křečka, tečka. (dítě máme zády k sobě píšeme po zádech uděláme tečku)
Křeček škrábe (škrábeme dítěti záda),
kouše (prsty naznačíme kousání), lechtá (dítě polechtáme),
pozor ať vás neulechtá. (stále lechtáme)
Zalepíme do obálky (dítě pohladíme po zádech jako když zalepujeme obálku),
nalepíme známku (jako přlepíme známku),
dáme razítko (ťukneme pěstí na známku)
a pošlem poštou (vezmeme dítě za ramínka odstrčíme je).

Myšičko myš

Myšičko myš,
pojď ke mně blíž! (díváme se na sebe, máma kýve ukazováčkem směrem k sobě)
Nepůjdu kocourku,
nebo mě sníš. (kroutíme hlavou "ne ne ne", na slovo "sníš" mě mamka začne lechtat)

Při oblékání
Do tunelu jede vlak
pomaličku, tak a tak
kudy, kudy cestička,
už je venku pěstička! (nebo nožička, když se oblékají kalhoty)

Bumtarata
Bumtarata na vrata,
máme čtyři koťata. (plácáme rukama do stehen nebo můžete taky tleskat)
První mňouká, (máma mě pošimrá na pravé dlani a udělá "mňau")
druhé přede, (pošimrá mě na levé dlani a napodobí předoucí kočku)
třetí spinkat nedovede.(pošimrá mě na levé nožce a povzdechne si)
A to čtvrté prská, (pošimrá mě na pravé nožce a zaprská)
ocáskem si mrská. (hýbe mi pravým palečkem a smějeme se)

Vařila myška

Vařila myška k obědu vločky, (máma mi svým ukazováčkem krouží po rozevřené dlani)
kaši a polívku pro naše kočky. (při "kaši" mi zmáčkne palec, na "polívku" ukazováček, pak mi zahýbe prostředníčkem, prsteníčkem a malíčkem)
Vařila, vařila, (znova mi krouží po dlani)
všechno to spálila, (zblízka se podívá na moji rozevřenou dlaň)
na záhon vylila. (položí mi ručičku dlaní na hlavu )
V zahrádce pod oknem
spal kocour pantáta. (zlehka mě chytí za nosánek)
Kaši měl na hlavě, (jedním prstem mě pohladí po špičce nosu)
smála se koťata. (hýbe všemi prsty na ruce)

Ručičky
Každá ručka má prstíčky,
sevřeme je do pěstičky.
Bum, bum, na vrátka
to je pěkná pohádka.
Ručičky si spolu hrají,
plno práce nadělají,
bum, bum, na vrátka.....
Dvě nožičky taky máme,
pěkně s nimi zadupáme,
dup, dup, za vrátky
to je konec pohádky.

Šašek
Když se tahá za šňůru,
šašek skáče nahoru.
Rozhazuje rukama,
vykopává nohama,
takhle jede na koni,
nakonec se ukloní.

Paci, paci
Paci, paci, pacičky, to jsou moje ručičky,
ťapy, ťapy, ťapičky, to jsou moje nožičky.
Ručky, aby dělaly, nožky, aby běhaly,
očka, aby viděly, ouška, aby slyšely,
pusinka je na papání a nosánek na čmuchání.
Čmuchy, čmuchy, čmuch!

Žába
Žába leze po žebříku, (ruce před sebe a jako že lezeme po žebříku)
natahuje elektriku (ruce nad hlavou do upažení,obě najednou)
nejde to, nejde to (jako kdyby se dělalo tak tak všelijak)
necháme to na léto. (tleská se do rytmu)

Na výlet
Na výlet my jdeme spolu,
do kopce a z kopce dolů.(začínáme v podřepu, přešlapujeme a zvedáme se "do a z kopce")
Utíkáme z kopce klusem,
jak když jedem autobusem.
Utíkáme, utíkáme, na nikoho nečekáme. (děti se rozběhnou po místnosti)
Z výletu už nemůžeme, nožičkám my pomůžeme.
Jeden krok a druhý krok, takhle půjdem domů rok.(předkloníme se, chytíme nohy za kotníky a takto chodíme po místnosti)

Loďka
Ráz dva, ráz dva, rázuj vesly,
abychom se k cíli nesli.
Opři vesla o vodu v olympijském závodu.
Ráz dva, ráz dva, prožeň vodu,
poplujeme proti proudu,
ten kdo první přistane, věnec buřtů dostane.

Procházka s pejskem
Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku zvedej nožičku a překračuj loužičku
(vedeme dítě vedle sebe za ruku. a dítě velkými kroky překračuje "loužičku")
Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku pěkně zaštěkej, do domečku utíkej!
(vedeme dítě za ruku a ono štěká, na "do domečku" se zastavíme rozkročíme. nohy a dítě po čtyřech podleze)

Závin
Takový, takový, bude závin makový,
hami, hami, hami, od té naší mámy.(dítě si lehne na záda a maminka hněte těsto")
Vyválíme, naplníme, upečeme, nakrájíme a pak sníme.
(pohyby naznačujeme popsané úkony,
"vyválíme" - jako jezdíme válečkem po bříšku,
"naplníme" - ťukáme rukama na bříško,
"upečeme" - přitiskneme ústa na bříško a foukáme teplý vzduch...)

Sedneme si na koníčka

Sedneme si na koníčka,
pojedeme do lesíčka,
pojedeme do polí, (sedneme si na zem, nohy natáhneme, dítě posadíme a pohupujeme)
bác a nic nás nebolí. (dítě svalíme na záda, leží na našich nohou)

Hopsa hejsa

Hopsa hejsa, hopsa hejsa, pojedeme do Brandejsa.
Hopsasá, hopsasá, Hanička se natřásá,
přes potoky, přes hory, přes kameny, přes doly, hups!
(sedneme si na zem, dítě posadíme na natažené nohy čelem k sobě, na "hopsasá" nohama poskočíme dítětem, "přes potoky..." hopsáme ještě trochu víc, na "hups" dítě zvedneme a přitáhneme do náruče)

Protahovací
Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk,
teď si oba pěkně lehnou, leží tiše ani muk.
Na zádíčkách leží holka, na zádíčkách leží kluk,
teď na bříško překulí se, leží tiše ani muk.
Na bobečku sedí holka, na bobečku sedí kluk,
teď na špičky vytáhnou se, zvednou ruce ani muk.
Když já se natáhnu
Když já se natáhnu, vysoko dosáhnu,
když já se natáhnu veliký jsem.
Když já se přikrčím, hned zase vyskočím,
když já se přikrčím, udělám hop!
Když já se zatočím, celý svět roztočím,
když já se zatočím, roztočím svět. (říkanku doplníme uvedenými pohyby)

Pasu koníčky
Pasu, pasu koníčky, střídám při tom nožičky,
nejdřív jedna potom druhá, zacvičte si se mnou oba,
Jedna druhá nožička a už dělám koníčka.
Nejdřív jedna potom druhá, zacvičte si se mnou oba.

Vařila myšička kašičku

Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku:
tomu dala, tomu nic,
tomu málo, tomu víc,
a ten maličký, krájel chlebíčky,
po krajíčku, po skývce,
po krajíčku po skývce... (jako krájíme ručičku, postupujeme přitom od dlaně k rameni)

Brambora
Kutálí se ze dvora
velikánská brambora. (ruce máme před sebou, motáme s nimi a jako "kutálíme")
Neviděla, neslyšela, (dlaněmi zakryjeme oči, uši)
spadla na ni závora. (dvakrát tleskneme rukama)
Kam koukáš, ty závoro? (pravou rukou ukazovákem děláme "ty,ty, ty")
Na tebe, ty bramboro! (levou rukou ukazovákem děláme "ty,ty, ty")
Kdyby tudy projel vlak, (krouživými pohyby rukou předvádíme "vlak")
byl by z tebe bramborák! (opět do rytmu tleskáme)